Navigace

Obsah

Úkoly do 19. 6. 

Český jazyk

Závěrečné opakování

Učebnice str.112/2 písemně do 19. 6.

Jazykověda a její disciplíny

Jazyková kultura

1/ Učebnice str.109 - prostudovat ústně oba rámečky.

2/ Souhrnná cvičení

    Pracovní sešit str.57dole/Testové úlohy - písemně.

Anglický jazyk (Br)

15. – 19. 6

Anglický jazyk (Še)

15. 6. – 17. 6. 

 • Přečti si informace o vztažných větách (3. 1 Relative clauses). 
 • Napiš do sešitu nadpis: Relative clauses. Pod něj opiš zelenou tabulku ze cvičení 33/3d. Do vět doplň správné vztažné zájmeno. V textu ve cvičení 32/2 najdi ke každému pravidlu příklad věty a přelož je do češtiny. 
 • Cvičení zaslat na mail. 

18. 6. – 19. 6. 

 • Poslechni si nahrávku a napiš 10 částí těla, o kterých se mluví. 
 • Cvičení zaslat na mail.

Matematika 

15.6. – 19.6. 

Německý jazyk

Do 19. 6.

Milí deváťáci, jsme ve finále a pokusíte se uspořádat závěrečnou školní slavnost.

Pozvánku a činnosti, které musíte udělat, vyfoťte a pošlete na iholoubkova@centrum.cz.

Chemie

Do 19. 6.

Milí žáci,

na závěr pár kvízů:

Přírodopis

Do 19. 6.

Životní prostředí

Poslední úkol, kdy bude třeba něco vyhledávat. Pošlete mi odpovědi na několik otázek týkajících se životního prostředí a ekologie.

Dějepis

Do 19. 6.

Obnova demokracie a rozpad Československa

 • V učebnici najdete kapitolu na stranách 138-139, ale tentokrát ji nebudete potřebovat. V pracovním listu vás práce s textem, odpovědi na otázky mi zašlete.

Zeměpis

Do 19. 6.

 • Vygumovat vzorně celý Hravý zeměpis.

Fyzika

Do 19.6. 

Pracovní činnosti (Březina a spol)

Do 19. 6.

Milí deváťáci,
tento týden by proběhly poslední pracovky. Takže mně pošlete libovolný recept na Vaše hodně oblíbené jídlo či moučník, kdo toto pošle a má vše předtím poslané, je hotov a má ode mě 1 na vysvědčení. Mnohým z Vás ale něco chybí, nezapomeňte mi poslat i sdělení, kam jste se dostali studovat či vyučit se.
Mgr. Todorovová

Informační technologie

Do 26. 6.

Milí žáci,

poslední úkol z informatiky bude již prázdninově orientovaný. Vytvořte prezentaci na téma Moje prázdniny a jak je změnil CoVid-19.

 • Na snímcích tedy popiš, kam pojedeš nebo co budeš dělat o prázdninách a jestli to nějak ovlivnila pandemie CoVid-19, např. jestli jsi kvůli ní musel něco zrušit.
 • Prezentaci doplň vhodnými obrázky a graficky ji "vylaď".
 • Na titulní list nezapomeň dát své jméno, třídu a datum.
 • Piš česky!
 • Použij efekty a animace, které jsme se učili.
 • Pokud nemáš Power Point, pracuj v online aplikace Prezentace Google.

Hudební výchova

Do 19. 6.

Zapiš část hymny USA a Velké Británie.

Tělesná a sportovní výchova

Do 19. 6.

 • hodina chůze - změřit vzdálenost.

Úkoly do 12. 6.

Český jazyk

Do 12. 6. 

1/ Větný přízvuk a větná melodie

Slovanské jazyky, vývoj jazyka a útvary českého jazyka

 • Učebnice str. 106 - 108
 • Prostudovat rámečky ústně.

2/ Procvičování pravopisu

 • Učebnice str. 92/cv.6 /4řádky/ písemně do mluv. sešitu. Poslat do 12.6.

 

Literatura

Klasicismus

 • Francie
 • Moliére /1622 - 1673/
  • herec a divadelník
  • komedie - Zdravý nemocný
  • Lakomec

1/ Napište poznámky do lit. sešitu.

2/ Přečtěte si ukázku v příloze "Lakomec"

3/ Odpovězte písemně:

            a/ Jaký člověk byl Harpagon?

            b/ Kdo je lichvář?

Poslat do 10.6.

Anglický jazyk (Še)

8. 6. – 10. 6. 

11. 6. – 12. 6. 

 • Podívej se na obrázek ve cvičení 32/1a ve fialové učebnici. Popiš všechny části těla, které jsou označeny červenými čísly. Poté si poslechni nahrávku a přečti si slovíčka ve cvičení 32/1b. Popiš všechny části těla, které jsou označeny modře. 
 • Cvičení zaslat na mail.

Anglický jazyk (Br)

8. – 12. 6.

 • Pokuste se skládat věty v budoucím čase, pozor, závodíte s časem…

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/will-future-predictions

Matematika

Do 12. 6.

 • Zopakuj si kužel z minulého týdne – plášť, síť 
 • Uč.3 str. 16/ cv.1, 2 + B 
 • Uč. 3 str. 17/ cv. 5, 6A 
 • Uč. 3 str. 19/ cv.1 - stačí normální papír :-)
 • Vše nafocené poslat emailem

Fyzika

Do 12.6. 

 • Přečti si články ze str. 176-178 
 • Do sešitu udělej poznámky z článků 3.6 a 3.7: Nadpisy Odraz zvuku a Hlasitost zvuku– neposílat 
 • Pošli odpověď na otázku: Jak indiáni zjišťovali, že se blíží „železný oř“ a čeho přitom využívali?

Německý jazyk

Do 12. 6.

Milí deváťáci, některé z vás čekají v tomto týdnu přijímací zkoušky na SŠ. Přeju hodně štěstí! 

 • Proto zadávám jen jednoduchý úkol : 
 • Pracovní sešit str.58/11 přiřaď české a německé věty a doplň 
 • Pracujeme s předložkou mit (s, se) pojí se vždy se 3.pádem!!!! 
 • 1.pád der die das 
 • 3.pád dem der dem 
 • Příklad ich fahre mit dem Auto, wir fahren mit der Strassenbahn…….atd.
 • Cvičení 11 na str. 58 vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Chemie

Do 12. 6.

V závěru chemie nás čeká známa trojice - bílkoviny, cukry a tuky. Tyto živiny přijímáme v potravě a naše tělo je zpracovává pomocí procesu, který se nazývá metabolismus. Podívej se na video sem. Zaměříme se na metabolismus zejména z hlediska výživy. Úkol bude propojený s IT. Zkus pomocí internetu vyhledat následující informace a zpracovat je do prezentace s názvem "Můj vyvážený denní příjem". 

 • Co je to bazální metabolismus?
 • Jaká je doporučená denní dávka energie (kCal) pro dospělého člověka (žena(muž - dle tvého pohlaví)?
 • Jaké % zastoupení bílkovin, cukrů a tuků by v doporučené denní dávce mělo být, pokud nechceš nijak změnit svůj vzhled?
 • Zkus sestavit schéma své doporučené denní dávky a uveď jaký by byl tvůj cíl (redukce hmotnosti, zachování stávajícího stavu, nárůsta svalové hmoty atd.).
 • Prezentaci mi pošli na e-mail.

Přírodopis

Do 12. 6.

Půda

(učebnice str. 60-64)

Vše potřebné najdete v dokumentu Půda. Až vše splníte, pošlete ke kontrole.

Dějepis

Do 12. 6.

Normalizace

S pomocí videa, učebnice a internetu vyplňte pracovní list na téma Normalizace, který pošlete ke kontrole.

Zeměpis

Do 12. 6.

Hravý zeměpis

 • s. 52

Informační technologie

Do 12. 6.

 • viz chemie.

Hudební výchova

Do 12. 6.

 • Vypsat svou oblíbenou píseň (1 sloka)

Tělesná výchova a sportovní výchova (Tr)

Do 12. 6.

 • výběhy do kopce
 • 50m 20x

Úkoly do 5. 6.

Anglický jazyk (ŠE)

1. 6. – 3. 6. 

 • Podívej se na nová slovíčka 1C ve fialovém PS na straně 74. 
 • Poslechni si nahrávku a zopakuj slovíčka ve cvičení 12/1b ve fialové učebnici
 • Pošli nahrávku nebo video, jak slovíčka opakuješ. 

 

4. 6. – 5. 6. 

 • Poslechni si nahrávku a přečti si text ve fialové učebnici na straně 12. Odpověz na otázku ve cvičení 12/3. Se zadanými slovy vytvoř jednoduché věty. 
 • (Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku nebo video, jak čteš vybraný odstavec textu.) 
 • Cvičení zaslat na mail.

Anglický jazyk (Br)

2. – 5. 6.

 • Budoucí čas prostý - opakování
 • Zápis do sešitu tady.
 • Vyplňte pracovní list, jestli si ho vytisknete, vyplníte elektronicky nebo odpovědi zapíšete do sešitu, nechám na vás. Najdete ho zde. Pošlete prosím.
 • Online hodina v pátek v 10:00   https://meet.google.com/jar-juzw-iaq

Český jazyk

Do 5. 6. 

Hlásky a hláskové skupiny

 • Učebnice str.99 - 102 /prostudovat 3 rámečky ústně/.

 Souhrnná cvičení

 • Učebnice str.98/cv.1 písemně do 7.6. /ano - ne/.

Do 3. 6.

Psaní velkých písmen

 •  Učebnice str.97/cv.5 písemně do mluv. sešitu /ano - ne/. Poslat do 3.6.

Hlásky a hláskové skupiny

 •  Prostudovat ústně v učebnici str.99 - 100.

Matematika

4.6. -5.6. 

 • Zapsat kužel – popis, plášť, síť, povrch, objem – 
 • Uč. 3 – str.15, 17, 18, 20, 23 – bez příkladů J

1.6. – 3.6. 

Fyzika

Do 5.6. 

 • Přečti si články ze str. 172-175 
 • Do sešitu udělej poznámky z článků 3.4 a 3.5: Nadpisy Ucho jako přijímač zvuku a Rezonance– neposílat 
 • Pošli odpověď na otázku: Proč dokážeme rozlišit dva hudební nástroje, i když hrají tón stejné výšky?

Německý jazyk

Do 5. 6.

Milí deváťáci, tento týden opět obě skupiny společně. Procvičíme slovní zásobu, která se týká sportu a způsobových sloves.

Chemie

Do 5. 6.

Online konzultace proběhne ve středu v 11:00 zde.

Zopakujte si halogenderiváty.

Další úkoly z důvodu blížící se JPZ nezadávám, nové učivo necháme na příští týden.

Dějepis

Do 5. 6.

Rok 1968

Vše už znáte, úkoly v dokumentu pošlete ke kontrole.

Přírodopis

Do 5. 6. 

Geologické jevy

Pracovní list pošlete ke kontrole (doporučuji netisknout a pracovat rovnou do něj nebo poslat jen odpovědi).

Učebnice strana 58-60.

Zeměpis

Do 5. 6.

 • Hravý zeměpis - str. 50 - vypracuj.

Pracovní činnosti (Mgr. Jindřiška Todorovová)

Do 5. 6.

Deváťáci,

vzhledem k vašim nastávajícím přijímačkám vám dávám za úkol jen to, že mi napíšete, na jakou školu jste dělali přijímačky a kam jste se dostali I učni mi odpoví, kam vás vzali! 

Mgr. Todorovová

Hudební výchova

Do 5. 6.

 • Richard Krajčo + Kryštof
 • poslechnout a vypsat 1 píseň

Informační technologie

Do 5. 6.

Den dětí

 • Vyhledej na internetu proč a od kdy se slaví Den dětí?
 • Kde tento svátek vznikl a co bylo důvodem?
 • Zpracuj informace do prezentace, nezapomeň ji vhodně upravit, použit vhodné obrázky.

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 5. 6.

 • Žonglování s tenisovými míčky (2-3)
 • Návod najít na internetu.

Úkoly do 29. 5.

Anglický jazyk (Mgr. Lenka Šebová)

25. 5. – 27. 5. 

 • Vytvoř věty ve cvičení 11/4 ve fialové učebnici. Věty piš podle modrého příkladu, který je zde uveden. Cvičení poté přelož do češtiny. Překlad můžeš zapsat do sešitu nebo poslat nahrávku, jak cvičení překládáš. 

Cvičení zaslat na mail. 

28. 5. – 29. 5. 

 • Podívej se na cvičení 11/6 ve fialové učebnici. Vyrob si papírovou knížečku a zapiš do ní 6 vět o tom, jak se změnil tvůj život. Napiš 3 věty kladné a 3 věty záporné. Použij nově naučené „used to/ didn´t use to“ a slovesa, která jsou zadána ve cvičení. 
 • Knížečku už jsme vyráběli, ale pro jistotu posílám video s návodem: https://www.youtube.com/watch?v=WSjyJo8h7qs
 • K větám můžeš také nakreslit obrázky. 
 • Fotografie knížečky zaslat na mail.

Anglický jazyk (Mgr. Lenka Brnková)

28. - 29. 5.

What is the nickname of the city?

25. – 27. 5.

Pracovní list na minulý čas - vytiskněte a doplňte, nebo zapište slovesa ve správných tvarech do sešitu – prosím poslat.

 

Český jazyk 

Psaní vlastních jmen

Učebnice str.95 - 96

Prostudovat ústně do 29.5.

 

Sloh

Funkční styly

 • Učebnice  142
 • 1/ Prostudovat rámeček str.142.
 • 2/ Cv. 3a,b/str.143 písemně do slohového sešitu.

Poslat do 27.5.

 

Matematika

28.5. - 29.5.

 • Uč.3  str.14 / Úlohy na závěr A
 • Uč. 3  str. 15n/A – ústně
 • Uč. 3 str.15 / zelený rámeček – do sešitu

25.5. – 27.5.

1. zkuste napsat, na jaké skupiny by se daly rozdělit jehlany ( nápověda – podle podstavy)

2. Uč. 3 , str. 11/ A Čendova sázka – přečíst a prostudovat 

3. Uč. 3 str. 12/ B Odpovědi od pramene – přečíst a prostudovat

4. Zapsat do školního sešitu zelený rámeček na str. 12 – objem jehlanu

5. Uč. Str. 12/ cv. 1 – nákres, vzorec, dosazení, výpočet – poslat emailem

Fyzika

Do 29. 5. 

 • Přecházíme na žlutou učebnici – téma Zvukové jevy 
 • Přečti si články ze str. 166-171 
 • Do sešitu udělej poznámky z článků 3.1,3.2 a 3.3: Nadpis Zvukové jevy – neposílat 
 • Pošli odpovědi na otázky:
  • 1/ Existuje prostředí, kterým se zvuk vůbec nešíří? a
  • 2/ Jak daleko od nás je bouřka, když od blesku k nám dorazí zvuk hromu za 15 sekund?

Chemie

Do 29. 5.

 • pracovní list na tento týden je zde - dobrovolné, možnost vylepšení známky.
 • Teorie ke karboxylovým kyselinám zde a k esterům zde.
 • Online konzultace proběhne ve středu 27. 5. v 11:00 zde.

Dějepis

Do 29. 5.

Studená válka a Německo v 50. (a 60.) letech 

Dvanáct otázek v pracovním listu, dvě videa, učebnice 112-113, odpovědi na mail, pro vás už klasika.

Přírodopis

Do 29. 5.

Vnější geologické jevy

Učebnice 54-56. Vypracujete pracovní list Vnější geolog. děje II. Úkoly nejsou dlouhé, většinou jen přiřazujete správné možnosti. (Nemusíte tedy nic tisknout, stačí mi zaslat pouze odpovědi. Velkou část jich už budete znát např. ze zeměpisu).

Německý jazyk (Mgr. Irena Holoubková & Mgr. Jana Bláhová)

Do 29. 5.

Milí deváťáci, tento týden jednoduchý, nenáročný úkol. Co patří dohromady? 

Verbinde/Spojuj 

 

 • Auf dem Sportplatz            kann man fernsehen. 
 • Zu Hause                           kann man parken. 
 • Neben der Schule              kann man Diktat schreiben. 
 • In der Schulkueche            kann man Fussball spielen. 
 • In der Schule                      kann man experimentieren. 
 • In Tschechisch                   kann man gut essen. 
 • In Chemie                          kann man viel lernen. 

Cvičení pospojuj, vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Pracovní činnosti (Mgr. Jindřiška Todorovová)

Napište recept na nějaké zeleninové jídlo (lečo, salát, zapečenou zeleninu, cokoli jiného).
Mgr. Todorovová

 

Zeměpis

Do 29. 5.

Hravý zeměpis

 • s. 49 vypracovat

Informační technologie

Do 29. 5.

Milí žáci,

protože tento školní rok zřejmě neproběhne tradiční focení, vytvoříme si alespoň fotokoláž, abychom měli vzpomínku na netradiční školní rok 2019/2020. Protože jde o náročnější úkol, máte na něj 14 dní.

 • Posbírejte (a vzájemně si přepošlete) fotky všech svých spolužáků.
 • Fotky následně vhodně ořízněte a složte do jedné koláže.
 • Přidejte popisek se školním rokem (přidat můžete také nějaké motto)
 • Výběr vhodné aplikace nechám zatím na vás, můžete klidně pracovat i na svém smartphonu, ale použít můžete také PowerPoint, Gimp či jiný program.
 • V případě problému nebo potřeby rady neváhejte napsat. 
 • Na konci tohoto týdne (22. 5.) mi napište, jak vaše práce postupuje. :-)
 • Vzor např. zde.

 

Inf - volitelný předmět

 

Tělesná výchova + sportovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 29. 5.

10 žabáků za sebou - změřit vzdálenost.

Tělesná výchova (dívky) 

 

Hudební výchova

Do 29. 5.

Legenda našeho regionu EXTRA BAND

 • Poslechni a vypiš 1 skladbu.

Výtvarná výchova

 

Úkoly do 22. 5.

Anglický jazyk (Mgr. Lenka Šebová)

18. 5. – 20. 5. 

 • Ještě jednou si přečti text na straně 10 ve fialové učebnici a ve cvičení 11/2 doplň do vět správná jména. Poté si věty nahlas přečti. 
 • (Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku, jak věty čteš.) 

Cvičení zaslat na mail. 

21. 5. – 22. 5. 

 • Zapiš si do sešitu nadpis „USED TO“, ze cvičení 11/3a si pod nadpis přepiš věty, které doplníš podle textu na straně 10. Ve cvičení 11/3b vytvoř zápornou větu a ve cvičení 11/3c otázku a také si je zapiš do sešitu. 

Cvičení zaslat na mail.

Anglický jazyk (Mgr. Lenka Brnková)

21. – 22. 5. 

Online hodina v pátek v 10:00 zde: https://meet.google.com/edp-girz-byc

18. - 20. 5. 

 • Zápis do sešitu:

Like + ing 

 • když mluvíme o svých zálibách, o tom, co rádi děláme
 • I, you, we, they like sleeping
 • He, she, it likes sleeping
 • Stejné u sloves love, hate, don’t mind (nevadí mi)

 

 

 • Video – podívejte se na něj, zapište do sešitu věty, které zazní jako příklady. Na konci videa je červený seznam sloves. Přepište je, doplňte jejich tvar s –ing, a použijte je větách o sobě (Např. I hate dancing. Atd.), věty mi pošlete

https://www.youtube.com/watch?v=GFUgzLvdwYg

Český jazyk 

Do 22. 5.

Opakujeme pravopis

Učebnice str.92 - 98

Pracovní sešit str.52 - 55

Dom. úkol - cv.3a/ str.52 - podtrhejte chyby, cv.5/ str.52 a cv.8/ str.53 v prac. sešitě -poslat do 22.5.

 

Do 20. 5.

Literatura

Renesanční literatura v Evropě

     Itálie,Francie, Anglie a Španělsko

1/ Podívejte se na videa

2/ Přečtěte si ukázku - viz příloha Důmyslný rytíř Don Quijote - obě části (12)

3/ Úkol: Zjistěte, co znamená heslo "donkichot"

4/ Poznámky a heslo zapište do lit. sešitu               

Poslat do 20.5.

Matematika

18.5. – 20.5. 

 • PS str. 121/ cv.1, 2 – písemně – poslat emailem 
 • PS str. 124/ cv. 1,2 – samostatně, neposílat 
 • Uč. 3 str. 9/ cv. 4A – písemně – poslat emailem 

 

21.5. – 22.5. 

 • Zopakovat goniometrické funkce 
 • PS str. 110/ cv.16A – poslat emailem 
 • Uč. 3 str. 9/ C – pozorně přečíst a promyslet – zapsat si do sešitu

Fyzika

Do 22.5. 

 • Přečti si z učebnice článek ze str. 85 
 • Do sešitu udělej poznámky: První pomoc při úrazu el. proudem - neposílat.
 • K poznámkám použij i video https://www.youtube.com/watch?v=JHjGpIi6b0w a pošli mi co tě nejvíce překvapilo a zaujalo.

Chemie

Do 22. 5. 

Milí žáci,

tento týden "pojedeme offline". 

 • Posuneme se v teoretických znalostech - karbonylové sloučeniny zde.
 • Opakovat názvosloví uhlovodíků můžete zde.

Do 29. 5.

 • pracovní list na tento týden je zde - dobrovolné, možnost vylepšení známky.
 • Teorie ke karboxylovým kyselinám zde a k esterům zde.
 • Online konzultace proběhne ve středu 27. 5. v 11:00 zde.

Dějepis

Do 22. 5.

Asie, Blízký a Střední východ

Opustíme ČSR, vrátíme se o pár let v čase a podíváme se na světové dění po 2. světové válce. V učebnici najdete základní informace na straně 105. Ke kontrole mi pošlete úkoly z dokumentu Palestina, Indie, Korea.

Přírodopis

Do 22. 5.

Vnější geologické děje

Učebnice 53-54, že kontrole (že jste se aspoň podívali, o co jde) mi pošlete vaše odpovědi na:

a) Jaký je projev vnějších geologických dějů? 

b) Uveďte alespoň čtyři činitele vnějších geologických dějů

c) Co je to eroze?

d) Napiš příklad mechanického zvětrávání

e) Popiš svými slovy jak zemská tíže může měnit zemský povrch.

Německý jazyk (Mgr. Irena Holoubková & Mgr. Jana Bláhová)

Do 22. 5. 

Milí deváťáci, tento týden opět pracujeme všichni společně (i skupina p. uč. Bláhové) 

Ne všichni mi zaslali osmisměrku z minulého týdne! Prosím o nápravu. 

Tento týden využijeme výukový portál umíme německy.cz a procvičíme si části těla. 

1. Poslech slovíček části těla (1.úroveň) 

2. SLOVÍČKA – VYBER SPRÁVNOU ODPOVĚĎ z nabízených možností https://www.umimenemecky.cz/civceni-casti-tela

Výsledek tvého snažení vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz 

Měli by jste se pokusit prokousat ke „štítu 3“

Pracovní činnosti (Mgr. Jindřiška Todorovová)

Napište recept na nějaké zeleninové jídlo (lečo, salát, zapečenou zeleninu, cokoli jiného).
Mgr. Todorovová

 

Zeměpis

Do 22. 5.

 • Starověkých 7 divů světa. Nakresli a vypiš.

Informační technologie

Do 29. 5.

Milí žáci,

protože tento školní rok zřejmě neproběhne tradiční focení, vytvoříme si alespoň fotokoláž, abychom měli vzpomínku na netradiční školní rok 2019/2020. Protože jde o náročnější úkol, máte na něj 14 dní.

 • Posbírejte (a vzájemně si přepošlete) fotky všech svých spolužáků.
 • Fotky následně vhodně ořízněte a složte do jedné koláže.
 • Přidejte popisek se školním rokem (přidat můžete také nějaké motto)
 • Výběr vhodné aplikace nechám zatím na vás, můžete klidně pracovat i na svém smartphonu, ale použít můžete také PowerPoint, Gimp či jiný program.
 • V případě problému nebo potřeby rady neváhejte napsat. 
 • Na konci tohoto týdne (22. 5.) mi napište, jak vaše práce postupuje. :-)
 • Vzor např. zde.

 

Inf - volitelný předmět

 

Tělesná výchova + sportovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 22. 5.

Cviky na rovnováhu

 • váha na levé noze
 • váha na pravé noze
 • strom - jóga - váha

Tělesná výchova (dívky) 

 

Hudební výchova

Do 22. 5.

Poslech skupina Wohnout

 • 1 píseň vypsat slova

Výtvarná výchova

Do 22. 5.

Vyhledejte si na internetu pojem land art

Využijte hezkého počasí a vytvořte v přírodě vlastní umělecké dílo z přírodnin. Jeho fotografii mi pošlete do mailu. Ideálně tvořte na takovém místě, kam se budete vracet a kde tak můžete pozorovat vliv počasí, času aj. na váš výtvor.

Úkoly do 15. 5.

Anglický jazyk (Mgr. Lenka Šebová)

14. 5. – 15. 5. 

Podívej se na novou vazbu „USED TO + infinitiv“ do přehledu mluvnice ve fialovém PS na stranu 68 a na video: https://www.youtube.com/watch?v=EvjdYDhyfv4&t=21s

Poslechni si nahrávku a přečti text na straně 10 ve fialové učebnici. Poté odpověz na otázky ve cvičení 10/1. 

(Dobrovolný úkol: Zašli nahrávku, jak čteš bubliny u prvních dvou obrázků na straně 10.) 

Cvičení zaslat na mail.

11. 5. – 13. 5. 

Anglický jazyk (Mgr. Lenka Brnková)

14. – 15. 5.

10 slov, která často vyslovujeme chybně. Vyzkoušejte si říkat je při sledování videa několikrát nahlas. POZOR – Lucy předvádí i chybnou výslovnost, nenacvičte si tu!!! (vždy u ní říká NOT ). Pošlete mi všech 10 slov, která se naučíte/ zopakujete si je, včetně překladu do češtiny. Myslím, že to půjde i bez slovníku.

Toto video už je trochu větší výzva, klidně si pusťte titulky. A napište mi alespoň 4 způsoby, jak odpovědět na Thank you.

11. – 13. 5.

 • Write 1 – 2 sentence about these members of your family:
 1. parents (names, age, jobs,…)
 2. brothers
 3. sisters
 4. cousins
 5. grandparents
 6. aunts/ uncles

 

 • Read the invitation and complete the questions in the past simple tense

(Toto cvičení pošlete pro kontrolu vypracované emailem do čtvrtka. V pátek ho ústně opravíme.)

Come to my birthday party

4th September

6:00 – 9:30

14 Canal Road (My house)

See you there!

Mark

    

 1. When was Mark’s party?

It was on 4th September.

 1. Where ………………………..?

It was at Mark’s house.

 1. When ..………………………..?

It started at 6 o’clock.

 1. When ………………………….?

It finished at about half past nine.

 1. What …………………………..?

I gave him some posters of his favourite group.

 1. What ……………………………?

We ate pizza and cake.

 1. What ……………………………?¨

We listened to music, danced and played games.

 1. How …………………………….?

I got a taxi back home.

 

Online hodina v pátek v 10: 00. https://meet.google.com/edp-girz-byc

 

Český jazyk 

Do 15. 5. 

Řečnické útvary
projev, proslov, přednáška
 
1/ Prostudovat rámeček v učebnici str. 136 ústně
2/ Proslov k ukončení školní docházky - ukázka v učebnici str. 135 / pročíst do 15.5. /

Do 13. 5. 

Oslovení, vsuvka a věta neúplná

1. Kdo si ještě nezapsal, přepíše z rámečku v učebnici str. 86 a 87 do mluvnického sešitu.

2. Podívejte se na videa 

 

3. Pracovní sešit - cvičení 2 str.49 písemně

 • Úkol poslat do 13.5.

Matematika

Do 13. 5. - 14. 5.

 • Povrch jehlanu - pozorně sledovat odkaz.
 • Zpětná vazba: napište mi e-mail (do konce školního roku: zsplzenec2@seznam.cz), zda je vše jasné.

Do 13. 5. 

Jehlan - vyřešené příklady ofotit a poslat e-mailem na adresu zsplzenec2@seznam.cz (pozor změna v e-mailu!)

Fyzika

Do 15.5. 

 • Přečti si z učebnice článek ze str. 81-84 
 • Do sešitu udělej poznámky: Ochrana před úrazy el. proudem - neposílat 
 • Z druhé strany sešitu-84/1-poslat

Chemie

Do 15. 5.

 

Dějepis

Do 15. 5.

Tentokrát se podíváme na důležité pojmy dějin 2. poloviny 20. století. Bude nás čekat železná opona, studená válka a další...

Nejprve vyluštěte opakovací křížovku, poté již tradiční krátké video a několik otázek. Vše pošlete ke kontrole.

Učebnice 102-104.

Přírodopis

Do 15. 5.

Zemětřesní 

Učebnice str. 52. Krátké, ale velmi zajímavé téma si můžete projít v učebnici. Vaši vyplněnou práci mi pošlete ke kontrole. Vše najdete v souboru Zemětřesení.

Německý jazyk (Mgr. Irena Holoubková & Mgr. Jana Bláhová)

Do 15. 5.

Milí deváťáci, tento týden budeme pracovat všichni společně. 

Suche Computerteile / hledej části počítače a napiš je se členem (6).

Úkol vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Pracovní činnosti (Mgr. Jindřiška Todorovová)

 • Napsat oblíbený velikonoční recept, na slané jídlo či sladký moučník, i nepečený.
 • Tentokrát je úkol až do 20. 5., 7. 5. by před volným dnem PČ nejspíš nebyly.
 • Upozorňuji 4 žáky, že neplní své povinnosti, což bude mít důsledky.

Mgr. Todorovová 

Zeměpis

Do 15. 5.

 • Hravý zeměpis - s. 48.

Informační technologie

Do 15. 5. 

Milí žáci,

tento týden si odpočineme od Scratche. Věnujte, prosím, čas vyplnění následujích dotazníků, jsou anonymní, tak se nebojte vyjádřit svůj názor. :-)

 

Inf - volitelný předmět

 

Tělesná výchova + sportovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 15. 5.

Joģa + internet

 • pozice psa
 • pozice kočky
 • pozice žáby
 • pozice kobry

Výdrž 1 minuta.

Tělesná výchova (dívky) 

 

Hudební výchova

Do 15. 5.

Hymna Slovenska

 • Poslechnout a vypsat 1 sloku.

Výtvarná výchova

Do 22. 5.

Vyhledejte si na internetu pojem land art

Využijte hezkého počasí a vytvořte v přírodě vlastní umělecké dílo z přírodnin. Jeho fotografii mi pošlete do mailu. Ideálně tvořte na takovém místě, kam se budete vracet a kde tak můžete pozorovat vliv počasí, času aj. na váš výtvor.

----------------

Český jazyk

Do 7. 5. 2020

Samostatný větný člen

1) prostudovat v učebnici na str. 86 

2) podívat se na video: https://www.youtube.com/watch?v=FeYebHm-sts

3) zápis do mluvnického sešitu z rámečku na str. 86

4) učebnice str. 87 cv. 2 - písemně 5 vět podle vzoru

- Cíl byl velmi vzdálený.

Cíl, ten byl velmi vzdálený.

- vyfotit a poslat do 8.5.

Sloh

Fejeton (zápis do slohového sešitu)

- publicistický útvar

- český název - podčárník

- článek na aktuální téma v novinách pod čarou

 

2 videa: zhlédněte a odpovězte na otázky

Karel Čapek - Obálka, která nelepí https://www.youtube.com/watch?v=owJw9xGGqXk

Jan Neruda - Kam s ním https://www.youtube.com/watch?v=V1XHyzIipr0

 

Otázky: 

1) Jakým problémem se zabývá Karel Čapek ve svém fejetonu?

2) Jaký problém řeší Jan Neruda?


ZÁPIS A ODPOVĚDI POSLAT DO 30.4.

Do 24. 4.

Sloh - Fejeton

- učebnice str. 139-141

- prostudovat ústně ukázky a poučení v rámečku na str. 141 dole

Do 22. 4.

Nejstarší literární památky

Starověké Řecko

Homér - Ilias a Odysseia

Vyberte si jeden z těchto eposů a napište do literárního sešitu stručný obsah.

 

Ofotit a poslat do 22.dubna

Do 17. 4. 2020

Opakovat významové poměry mezi větami hlavními, mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami. 
Opakovat spojky - učebnice str. 79 až 80/tabulka 
Písemně do školního sešitu cvičení 2aA/str.80 až 81 - 7 vět (k číslu věty napište pouze poměr mezi členy několikanásobného větného členu. Poslat. 

https://www.youtube.com/watch?v=MFlxMzZ6fzY 

14. 4. – 17. 4. 

 • Nauč se nová slovíčka Introduction B- PS strana 74. 
 • Přečti si nahlas text na straně 6 ve fialové učebnici a odpověz celou větou na otázky ve cvičení 2. (Nezapomeň odpovídat ve stejném čase, který je použit v otázce.) 
 • Vyfocené odpovědi zaslat na mail.

Do 4. 4. 2020

Sloh

 • Učebnice str.137 / Diskuse.
 • údaje v rámečku přepsat do slohového sešitu.
 • PS - str.71/ cv.3ab - 2 odpovědi napsat do slohového sešitu. Poslat do 4.4.

Do 1. 4. 2020

 • PS str.40/ cv.9, 10, 11, 12, 13 a 14 písemně.
 • Vyfotit a poslat do 1.4.
 • Někteří ještě nedodali dříve zadané úkoly.Urychleně pošlete!!!!!!!

Do 29. 3. 2020

 • souvětí souřadné a podřadné, věta hlavní a vedlejší/učebnice str. 75 a 77. Prostudovat ústně.

  
Literatura 

 • Najděte a vypište do literárního sešitu nejstarší typy písma a nejstarší psací materiály. Využijte znalosti z dějepisu.

Úkoly poslat na e-mail.

Do 24. 3. 2020

 • Zopakovat a procvičit doplněk / učebnice str.73. 
 • Písemně do školního sešitu - učebnice 74 / cv. 4a - část A - 7 vět. 

Do 20. 3. 2020

 • Sloh - Diskuse /136 v učebnici - prostudovat.
 • Mluvnice - Přívlastek / str.72,73 v učebnici, PS - cvičení 5,6 / str.39 napsat.
 • Písemné úkoly ofotit a poslat do 20. 3. 2020 e-mailem.

 Anglický jazyk (Mgr. Lenka Šebová)

4. 5. – 7. 5. 

Vytvořené věty přepiš do sešitu a přelož je. 

Cvičení zaslat na mail

27. 4. – 30. 4. 

Nauč se nová slovíčka 1A ve fialovém PS na straně 74

Udělej cvičení 8/1a z fialové učebnice do sešitu. 

Poslechni si text v článku The Iceman na stránce 8 ve fialové učebnici a nahlas si ho také přečti (Page 8, Exercise 2b): https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Udělej cvičení 8/ 2c. 

(Dobrovolný úkol: Nahraj, jak čteš první dva odstavce a nahrávku mi pošli.) 

Cvičení 1a a 2c zaslat na mail.

učebnice s. 9

23. 4. – 24. 4. 

Připomeň si tvoření budoucnosti ve fialovém PS na straně 67 (0.5 Future forms). 

Cvičení 7/4 ve fialové učebnici- doplň věty z příběhu. 

Doplň rozhovor se správným časem ve cvičení 7/5. 

Cvičení zaslat na mail.

20. 4. – 22. 4. 

Přečti si text na straně 6 ve fialové učebnici ještě jednou. 

Potom si poslechni konec příběhu a odpověz na otázky ve cvičení 7/3 (Page 7, Exercise 3b): https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs

(V poslechu je chlapec jménem Andy a v otázkách je Luke, ale to je nepodstatné.) 

Odpovědi zaslat na mail.

2. 4. – 5. 4. 

 • pracovní list Present tenses- doplnit present simple X present continuous. 
 • Hotové cvičení poslat na mail.

 

30. 3. – 1. 4. 

 • fialová učebnice cvičení 5/ 5- vyplnit. 
 • (Present continuous X present simple- viz Přehled mluvnice fialový PS 66- 67). 
 • Hotové cvičení vyfotit a poslat na mail.

26. - 29. 3. 

 • fialová učebnice cvičení 5/ 3a, b, c- do sešitu 
 • fialová učebnice cvičení 5/ 4 
  • (Stative verbs- viz Přehled mluvnice fialový PS strana 67) 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.
 • Foto PS a učebnice.

23. - 25. 3. 

 • nová slovní zásoba- fialový PS strana 74- Introduction A. 
 • fialová učebnice strana 4- přečíst. 
 • učebnice 4/1 a 4/2 a, b do sešitu. 
  • (viz Přehled mluvnice fialový PS strana 66- 67). 
 • Příslušné strany fialového PS a učebnice jsou vyfoceny pod zadáním. 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

16.- 20. 3. 

 • (Po): PS cvičení 63/5 a „I can…“ 

 • (St): PS strana 64 
 • (Pá): PS strana 65 

11.- 13. 3. 

 • zopakovat si slovní zásobu 6. lekce (PS strana 78-79) 
 • PS cvičení 62/2, 3 a 63/4 

 Anglický jazyk (Mgr. Lenka Brnková)

4 . - 7. 5.

27. - 30. 4.

 • Vyplňte tento pracovní list. Kdo si není moc jistý otázkami v minulém čase, podívá se do učebnice nebo pracovního sešitu. 

Do 24. 4.

Do 22. 4.

 • Describe your typical day during the quarantine. Write 8 – 10 sentences (what you do and when, what you don’t do, what you like, what you miss….)
 • Write 3 – 5 sentences about you weekend

Vše napište rovnou do emailu, pak vytiskněte a vlepte do sešitu (pokud nemáte možnost tisku, musíte bohužel přepsat ručně…)

Do 17. 4. 2020

Milí deváťáci, protože většina z vás nesplnila poslední zadaný úkol (poslat nahrávku čtení), očekávám, že co nejrychleji splníte ten.

 • Pro tento týden jsem si pro vás připravila poslechové cvičení s názvem

 An invitation to a party.

Najdete ho zde:

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/pre-intermediate-a2/an-invitation-to-a-party

 1. Otevřete si cvičení a začněte s úkolem Preparation, ve kterém přiřadíte pojmy k obrázkům.
 2. Pod Preparation najdete nahrávku k poslechu. Pustťe si ji alespoň dvakrát. Pod přehrávačem najdete i přepis nahrávky, pokud je poslech příliš obtížný, můžete si text zároveň číst.
 3. Task 1 – rozdělíte věty podle toho, ke kterému vzkazu patří. Nakonec si úkol vyhodnotíte (Finish), znovu projdete a opravíte chyby (Try angain).
 4. Task 2, vyberete vhodnou odpověď, opět projdete Finish, popř, Try again.
 5. Vyfotíte a pošlete mi, jak jste dopadli.

 

V pátek proběhnou konverzace online. V uvedené časy se připojte sem: https://meet.jit.si/meet9.A.  

Potřebujete mít připravený počítač s připojením k internetu a prohlížečem Google Chrome. Pak už jen stačí zapnout kameru a mikrofon. Pokud je to pro někoho problém nebo se mu nehodí daný čas, napište mi.

10:00 Valentýna

10:15 Karolína

10:30 Tomáš

10:45 Tereza

11:00 Dominik

11:15 Markéta

11:30 Adéla

11:45 Adam

13:00 Petr

13:15 Kuba

13:30 Filip

13:45 Honza

Do 1. 4.

 • Stále minulý čas prostý. Došlo na vaše oblíbená nepravidelná slovesa – zopakujte si je, seznam máte. 

 

 • Vyplňte toto cvičení a vyfoťte, jak jste dopadli. Poté text přeložte a český text zapište do Wordu nebo do e-mailu a spolu s doplněným cvičením mi pošlete. Pozor na to, co se objevovalo v minulém překladu: většinou poznám překladač i dva stejné texty!

https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-past-simple-tense-irregular-verbs?source=explicitExercise

 

Do 5. 4.

 • Tentýž anglický text si několikrát nahlas přečtěte (můžete si ho vytisknout, pokud máte možnost, a poté svou četbu nahrajte a nahrávku mi pošlete. Určitě přijdete na to, jakým způsobem. Pokud ne, ozvěte se.

Do 29.3.

 • Pokračujeme v opakování minulého času (Past simple)

https://speakspeak.com/english-grammar-exercises/elementary/past-simple-tense-2

(pod cvičením je i teoretické vysvětlení)

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises

Do 25.3.

Zopakujeme si minulý čas prostý.

Podívejte se na tato videa, pusťte si je víckrát za sebou:

https://www.youtube.com/watch?v=mwh_IWwwN8Y

https://www.youtube.com/watch?v=R9pPXxRbdtY&list=RDCMUCFMWTWWPgA2QAC-R5_IuxKA&index=3

 • Potom si zkuste vyplnit tato dvě cvičení. Pokud to zvládnete, pošlete mi fotku obrazovky, pokud ne, potvrďte mi prosím v e-mailu, že jste cvičení vyplnili a jak vám šla, popřípadě, co pro vás bylo těžké.

Kladné věty a otázky:

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_mix.htm

Zápor:

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_negation_sentences.htm

16. - 20.3.

 • učebnice str. 76 - přečíst text, vypsat neznámá slova, vyhledat ve slovníku a zapsat, poté přeložit celý text a překlad poslat, 76/1,2 ústně.
 • 78/ 1 do sešitu zapsat doplněná slova, přeložit nápisy u obrázků. 

11. - 13.3.

 • Pracovní sešit str. 60 - 61 - poslat na brnkoval@seznam.cz.
 • Slovíčka 6 C,D - učit.

Matematika

Do 7. 5. 

 • Uč str. 7/1 vyrobený model pak vyfoť a pošli 
 • 7/2 A pozor, je to pravidelný čtyřboký jehlan - písemně 
 • Uč str.8 – povrch jehlanu, do sešitu si opiš rámeček dole 
 • Uč str.9/3 – písemně 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

20. – 22.4. 

 • Uč. 3.díl str. 3 - A,B přečíst, zelenou tabulku zapsat do školního sešitu, 
 • 4/1,2,3,4 ústně, 5/5,6 písemně. 

23. – 24.4. 

 • Uč. 3.díl str. 6 – zelený rámeček nahoře – prohlédnout si postup rýsování čtyřbokého jehlanu. 
 • Str. 6/ 7 A,B rýsuj do sešitu podle návodu v zeleném rámečku – poslat. 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

20. – 22.4. 

 • Uč. 3.díl str. 3 - A,B přečíst, zelenou tabulku zapsat do školního sešitu, 
 • 4/1,2,3,4 ústně, 5/5,6 písemně. 

23. – 24.4. 

 • Uč. 3.díl str. 6 – zelený rámeček nahoře – prohlédnout si postup rýsování čtyřbokého jehlanu. 
 • Str. 6/ 7 A,B rýsuj do sešitu podle návodu v zeleném rámečku – poslat. 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

14. – 17.4. 

 • PS str. 110/16 a) písemně do sešitu. 
 • PS str. 111/2A, 3A písemně do sešitu.
 • PS str. 113/7,8 písemně do sešitu. 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

30.3. - 1.4. 

 • Uč str. 81 Úlohy na závěr …cv. 1 – 5 – ústně.
 • 81/ 6,7,8 A písemně.
 • 81/ 9,10 A písemně. 

2.4. – 3.4.

 • Uč. str. 82/ 1,2,3,4  - ústně.
 • 83/ 6A , 7 – písemně.

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail. 

23. 3.– 25.3. 

 • Uč. Str. 77- Užití goniometrických funkcí. 
 • Str.77/A ústně Uč 78 - 1- 4, 79/ 6,7 písemně. 

26.3. -27.3. 

 • Uč str. 79/ 8,9 písemně. 
 • Uč str 80/ 10,11,12 písemně Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 27. 3. 2020.

16.3.-20.3. 

 • Uč str. 75 přečíst si vzorové příklady C,D, str.76 opsat si zelený rámeček a postupovat podle něj při řešení příkladů. 
 • Str.74/4,5, str.75/6,7, str.76/8 písemně do sešitu. 
 • PS str. 107-109 písemně do sešitu Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 20.3.

11.- 13.3. 

 • PS –str. 104 / 1-7 písemně do sešitu. 
 • str. 105/ 8,9, 1,2,3 písemně do sešitu. 
 • str. 106/ 4-9 písemně do sešitu Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do konce týdne.

Chemie

Do 7. 5.

Konzultace z chemie proběhne v pondělí 4. 5. ve 20:00 zde (na vaše přání :-)).

Do 30. 4. 

Konzultace z chemie proběhne v úterý 28. 4. v 11:00 zde.

 • Do poznámek si založte deriváty uhlovodíků a halogenderiváty.
 • Kdo by chtěl nějakou pěknou známku, vyplní do příštího týdne tajenku na druhé straně tohoto pracovního listu a pošle ke kontrole. :-)

Do 26. 4. 

Konzultace z chemie proběhne v úterý 21. 4. v 11:00 zde.

 • Budeme se zabývat názvoslovým alkenů a alkynů, krátce areny.
  • Video k alkenům zde.
  • Video k alkynům zde.
  • Video k arenům zde.
 • Pracovní list k tématu zde.

Do 19. 4.

Milí žáci,

mrzí mě, jak dopadla poslední konzultace, ale bohužel ani technika není všemocná. Potěšilo mě, kolik z vás bylo připraveno se věnovat chemii. 

 • V úterý 14. 4. v 11:00 proběhne online konzultace. Věřím, že vše proběhne hladce. :-). Odkaz pro přihlášení k místnosti na Google Meet zde bude v úterý před 11 h. Abychom se vyhnuli komplikacím, projděte si tučný odstavec nad tímto.
 • A abyste měli vše čerstvě v hlavě test na názvosloví alkanů a cykloalkanů proběhne hned ve středu dopoledne (9:00 - 12: 00) v aplikaci Socrative. Vstupte zde. Room name: BENEDIKTOVA. Vždy je jedna odpověď správně, mezi otázkami nelze přeskakovat a vracet se.
 • Na příští týden si projděte zpětně učivo, které bylo před Velikonocemi - alkeny a alkiny. Při příští konzultaci, která proběhne v úterý 21. 4. od 11:00 před Google Meet, si projdeme jejich názvosloví.
 • K poznámkám si založte téma Areny.

Do 27. 3. 2020

Milí žáci,

děkuji za vzorné vyplnění pracovních listů. Tento týden se zaměříme na názvosloví a vzorečky uhlovodíků. 

 • Nejprve přináším několik videí:
 • Tento týden nás nečeká žádná nová teorie, jen procvičování vzorečků.
  • Zde ještě jedno video s několika řešenými příklady.
  • Tady jsem objevila pěkné video s vysvětlením názvosloví, zkuste se podívat.
  • A tady je pracovní list, zkuste si ho projít před naším video setkáním, ať můžete mít případné dotazy. Jinak ho odevzdejte do pátku.
 • Pro další procvičování potřebuji, abyste se zaregistrovali v aplikaci Quizlet, je to pro vás zdarma a potom otevřeli tento odkaz, kterým se přihlásíte do vaší skupiny. V Quizletu naleznete vzorečky k procvičování. Každou sadu vzorců můžete procvičovat různými způsoby (spojovačka, doplňování, testové otázky,...).
 • A kdo by ještě neměl dost, může zkusit tuhle spojovačku.

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat. Videokonzultace k chemii proběhne ve čtvrtek 26. 3. ve 13 hodin zde. Pokud budete přistupovat z PC, je třeba mít Google Chrome, pokud z mobilního zařízení je třeba stáhnout aplikaci Jitsi Meet (zdarma).  

Milí žáci,

děkuji za vyplnění pracovních listů z 10. 3. 2020. V příštím týdnu je ohodnotím.

Níže jsou materiály, které byste si měli projít a vyplnit do 20. 3.:

Fyzika

Do 7. 5. 

 • Přečti si z učebnice článek ze str. 78-80. 
 • Do sešitu udělej poznámky: Elektrické spotřebiče v domácnosti - neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu-81/1-poslat.

Do 24.4. 

Přečti si z učebnice článek ze str. 65-70. 

Do sešitu udělej poznámky: Polovodiče typu N a P a také Polovodičová dioda/žluté rámečky/-neposílat. 

Z druhé strany sešitu-70/2,6-poslat.

Do 24.4. 

Přečti si z učebnice článek ze str. 65-70. 

Do sešitu udělej poznámky: Polovodiče typu N a P a také Polovodičová dioda/žluté rámečky/-neposílat. 

Z druhé strany sešitu-70/2,6-poslat.

Do 17.4. 

 • Přečti si z učebnice článek ze str. 60-64 
 • Do sešitu udělej poznámky: Vedení el. proudu v polovodičích/žluté rámečky str.63,64/-neposílat 
 • Z druhé strany sešitu-64/1,2-poslat

 

Do 1.4. 

 • Přečti si z učebnice články ze str. 50-54. 
 • Do sešitu udělej poznámky: Vedení el. proudu v kapalinách/žlutý rámeček str. 54/-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu-54/5-poslat. 

Do 5.4. 

 • Přečti si z učebnice článek ze str. 55-59 a udělej krátké poznámky-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu-59/3-poslat.

Do 25.3. 

 • Procvičuj otázky ze str. 49/Otázky a úkoly/-když nevíš, najdeš odpověď v učebnici. 
 • Z druhé strany sešitu-49/3,7-poslat. 

Do 29.3. 

 • Procvičuj otázky ze str. 49/Úlohy ke shrnutí učiva/. 
 • Z druhé strany sešitu-49/4-použij internet-nekopíruj!- 3-4 věty-poslat.

Do 22. 3. 

 • Přečíst a napsat poznámky
  • Transformátor/žluté rámečky/ 
  • Rozvodná elektrická síť 
 • Z druhé strany sešitu-str. 44/cv. 7,8.

Do 15. 3. 

 • Z druhé strany sešitu-str. 39/cv. 10,11, str. 41/cv. 5,6- naskenuj či ofoť a pošli na mail. 

Dějepis

Do 7. 5. 2020

50. léta v ČSR II.

Tentokrát všechny úkoly najdete v souboru Vánoční projev a měnová reforma. Zkusíte si práci s textem, podíváte se do učebnice na stránky 109-111 a nebude chybět ani tradiční video! Vše samozřejmě pošlete ke kontrole. 

Historia magista vitae.

Do 30. 4. 

Padesátá léta v ČSR

Zhlédnout postupně několik krátkých videí a odpovědět na otázky (ty poslat ke kontrole).

Odkazy na videa tentokrát naleznete rovnou v dokumentu 50. léta v ČSR I. V učebnici je kapitola na stranách 108-109.

Do 24. 4.

Únor 1948 - Konec demokracie

Tentokrát bude třeba opět zhlédnout video 

https://www.slavne-dny.cz/episode/795283/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor

a odpovědět na otázky ze souboru Vítězný únor. V učebnic najdete téma na stranách 106-107.

Další kvalitní studijní text je např. zde https://www.dejepis.com/ucebnice/prevrat-roku-1948-a-50-leta/

Do 17. 4.

Poválečné ČSR v letech 1945 - 1947

Pro zopakování i něco navíc k tématu můžete začít zde: 

https://edu.ceskatelevize.cz/osvobozeni-ceskoslovenska-5e441a95f2ae77328d0a6e24

Kapitolu najdete v učebnici na stránkách 98-101, její prostudování vám splnění úkolu velmi usnadní. Další odkazy, informace a hlavně otázky jsou přímo v souboru ČSR 1945 - 1947. Vypracovaný úkol opět zašlete ke kontrole mailem. Historia magistra vitae!

Do 3. 4.

Svět po 2. světové válce

Tentokrát bude třeba na zvládnutí kapitoly prostudovat stránky 94 - 97 v učebnici a odpovědět na otázky ze souboru Úkoly - Svět po 2. světové válce. Vše buď vlepte nebo přepište do sešitu a vypracované otázky pošlete ke kontrole. Většinu odpovědí najdete v učebnici, zbytek najdete na internetu. Pomoci vám můžou i videa, buď tohle nebo tohle.

Do 29. 3. 

Osvobození republiky

 • Zhlédnout tento dokumenttento dokument a odpovědět na Otázky SNP a PP. Orientaci v tématu si ověříte v doplňovačce, kterou si po vyplnění vlepíte (nebo přepíšete) do sešitu. Otázky i doplňovačku samozřejmě odešlete ofocené na mail ke kontrole.
 • V učebnici kapitolu najdete na stranách 84-87.

Do 22. 3. 2020

Do 15. 3. 2020

 • Kdo nestihl odevzdat pracovní list na téma holocaust čitelně ofotit nebo naskenovat a zaslat na mail do 15. 3. 2020.

Přírodopis

Do 7. 5. 2020

Sopečná činnost

Tentokrát nás budou zajímat hlavně jevy, které sopečnou činnost doprovázejí, zaměříme se na gejzíry a vřídla a příští týden nastane zemětřesení :) Všechny důležité zdroje, úkoly atd. najdete v souboru Sopečná činnost II. Vaše odpovědi mi pošlete ke kontrole.

Do 30. 4.

Sopečná činnost

Namalujte a popište činnou sopku a její části. Připište tři sopečné katastrofy a příklad sopky v ČR. Lze sopečnou činnost nějak využít?

Kdo by si chtěl vyzkoušet erupci doma, návod najdete třeba tady :-) 

https://www.youtube.com/watch?v=QV3JPUA0maY

Do 24. 4.

Poruchy zemské kůry 

(učebnice 47-49)

Poznámky do sešitu: 

 • a) Co je to vrása? (zakreslit obrázek 91 str. 48) 
 • Zlomy - zakreslit obr. 93 a 94 (vznik příkopové propadliny a kerného pohoří)

Tentokrát procvičíte trochu i angličtinu, mrkněte na video https://www.youtube.com/watch?v=VNGUdObDoLk&t=26s

a pošlete mi odpovědi na otázky ze souboru Otázky - Volcanoes 101 National Geographic

Do 17. 4.

Geologické děje

S pomocí učebnice na straně 45-47 stručně odpověz na několik otázek v dokumentu Geologické děje a zašli ke kontrole.

Zajímavé informace zjistíš zde

Jako jeden z důkazů pohybu litosférických desek se můžeš podívat na tohle video.

Do 5. 4.

 • Krátké vide pro zopakování https://www.youtube.com/watch?v=MwSOGo7Ixdg.
 • Přeměněné horniny.
 • Pročíst a udělat poznámky (stručně) str. 43 a 44. Nakreslit mapku na straně 44 (Obr. 87 Rozšíření vyvřelých, usazených a přeměněných hornin ČR).

Do 29. 3. 2020

 • Zhlédnout dokument a odpovědět na otázky - Den, kdy se potopila ropná plošina Deepwater Horizon.
 • Dále výpisky ze strany 42, poté vypracovat Otázky a úkoly a vše (otázky k videu, poznámky i kontrolní otázky na závěr kapitoly) vyfotit a poslat ke kontrole. 

Do 20. 3. 2020

 • nakreslit obrázek 79. Průřez ložiskem ropy.
 • Výpisky str. 41 Hořlavé usazené horniny.

Zhlédnout NEZkreslená věda III: Co je to ropa? a 79. Průřez ložiskem ropy vypracovat otázky a odeslat v dokumentu MS Word, vyfotografované nebo naskenované na mail.

Do 15. 3. 2020

 • Pročíst a udělat výpisky - Organogenní usazené horniny str. 39 – 40. 
 • Naskenovat nebo ofotit a poslat na mail.

Německý jazyk (Mgr. Irena Holoubková)

Do 7. 5. 2020

Milí deváťáci, dnes mi VŠICHNI odpovíte na jednoduché otázky : 

1. Wie heisst du? 

2. Wie alt bist du? 

3. Wo wohnst du? 

4. Was ist dein Hobby? 

5. Welche ist deine Lieblingsfarbe? 

6. Was magst du zum Essen?

Odpovědi napiš do sešitu, vyfoť a pošli na iholoubkova@centrum.cz

Do 30. 4.

Vylušti křížovku, vyfoť a pošli na e-mail  iholoubkova@centrum.cz

Do 24. 4. 2020

Wir wiederholen

Předzačátečníci :

1.Sloveso být 

2. Sloveso mít 

4. Přítomný čas  

Poslechni si ukázku 1 -12.

To, co zvládneš zachytit, přepiš do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Do 17. 4. 2020

April, April, der macht was er will….Wirklich nur der April? Dieses Jahr sind bisher alle Monate irgendwie verrueckt. Ich bringe euch Aufgaben zum Thema OSTERN. 

Bitte, schreib ins Heft und entscheide, ob richtig oder falsch ist : 

1. Ostern feiert jeder Mensch auf der Welt. R x F 

2. Ostern feiert man immer im April. R x F 

3. Ostern dauert 40 Tage. R x F 

4. An Ostern kommt der Osterhase. R x F 

5. Der Osterhase vesteckt die Kinder im Garten. R x F 

6. Die Kinder suchen die Ostereier und Suesigkeiten im Garten. R x F 

7. Welche Ostersymbole kennst du? Fotografiere und sende in e-mai iholoubkova@centrum.cz

Do 5. 4. 2020

Žádám všechny žáky z mé skupiny, aby se zapojili do výuky. Děkuji! 

 • Beschreibe dein Tagesprogram in der Quarantaene : 
  • Morgens –Ich stehe um …………Uhr auf. Ich fruhstucke Broetchen mit Marmelade. 
  • Am Vormittag – 
  • Am Nachmittag – 
  • Abends – 
  • In der Nacht – 
 • Linhartová, Šrámek učebnice I.díl str.46/10, 12 napiš do sešitu Úkol ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz. 
 • Termín do 1.4.2020 

 

 • Procvičování němčiny na webu „umimenemecky.cz“ Části těla – poslech slovíček/PEXESO všichni. 
 • Termín do 5.4.2020.

Do 29. 3. 2020

 • Pracovní sešit str. 49/12 a) opiš věty, b) doplň správný tvar slovesa sein a haben v minulosti (préteritu). 
 • Linhartová, Šrámek učebnice I.díl str.46/11 správně přiřaď a opiš do sešitu Ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz. 
 • Termín 29.3.2020 VŠICHNI včetně Bromové, Langeho, Vláska a Zimermanna!!!!!

Do 25. 3. 2020

 • Do školního sešitu si napiš a zamaluj do obláčku, slovo „ CORONAVIRUS“ (nadpis je v němčině, proto c na začátku slova….). 
 • S pomocí slovíček, které najdeš v našem pracovním sešitu, najdi 10 výrazů, které se k tomuto tématu hodí-zaměř se hlavně na slovíčka lekce 5. 
 • Linhartová, Šrámek totéž, pokus se hledat slovíčka z I.dílu učebnice a PS Vyfoť a pošli na iholoubkova@centrum.cz. 

Do 20. 3. 2020

 • Učebnice str.47/ 9, 10. Vypracuj do sešitu, cvičení 9 správně spoj, cvičení 10 správně opiš. Ofoť a pošli na e-mail. 
 • Učebnice str. 49/ pravý sloupec. Opiš si do sešitu sloveso haben v minulém čase. 
 • Linhartová, Šrámek: Učebnice 1. díl str. 42 opiš si rámeček gramatiky do sešitu. Barevně si rozliš rody podstatných jmen. Vyčasuj do sešitu sloveso zůstat, být, nadávat. Ofoť a pošli na e-mail. 

Německý jazyk (Mgr. Jana Bláhová)

4.5. – 7.5. 

 • Uč. 60/1 písemně (číslo + měsíc) 
 • Uč. 61/3 přečti si a přiřaď každému číslu jedno písmeno – písemně 
 • PS 65/7- písemně 
 • Do školního sešitu si vypiš z učebnice ze cv. 63/7 množná čísla oblečení v pravém sloupci, piš si i slova v jednotném čísle 
 • Stanislav Strejc – PS 57/ 2,3,4 + nová slovní zásoba 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

27. – 30.4. 

 • PS str. 61/6,7,8 – písemně 
 • Uč 58/14 přečti si otázky a odpovídej na ně ústně 
 • Nová slovní zásoba PS str. 71 – 1.sloupec 

Stanislav Strejc

 • PS 55/12,13,14 – písemně 
 • Uč 64/a , 65/ 13b,c,d,e –ústně 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

20. – 22.4. 

 • Uč. 56/7 ústně, 56/8 – ústně a přeložit. 
 • Uč 57/9,10,11 – ústně, pozor na předložky a členy viz. gramatika str. 56. 

23. – 24.4. 

 • PS 60/5a písemně doplň správné předložky. 
 • 61/5b podle doplněného textu 5a odpověz na otázky. 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

14. – 17.4. 

 • Uč. 55/5 opsat gramatiku do školního sešitu. 
 • Uč. 55/5a) a 55/6 – tato cvičení ústně. 
 • PS str. 60/2,3,4 – písemně. 

Stanislav Strejc 

 • Uč. str. 62/6,7,8 – ústně. 
 • PS 53/4,5,6 – písemně. 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

30.3. - 1.4. 

 • PS – str. 59 – přečíst si šedivý rámeček dole – Co už umíš – 1,2,3  gramatika.
 • PS  58/ 11, 13,14 - písemně.

2.4. – 3.4.

 • Uč   54/3 – ústně , 54/4 – ústně , tvoř si sám/sama otázky, pak si odpověz.
 • Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail. 

23. 3. – 25.3. 

 • Uč. Str. 55/5 gramatika opsat do sešitu + gramatika ze str.56. 
 • Uč. Str. 54/3 a 55/6 ústně. 
 • Stanislav Strejc PS – str.52 + nová slovní zásoba na str.59 1. sloupec. 

26.3. – 27.3. 

 • Uč. Str.56 celá ústně + přeložit Fahrtenlied ústně. 
 • PS – 57/9 písemně. 
 • Stanislav Strejc - Uč. 59- 60 – ústně Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 27.3.

 

16.3.-20.3. 

 • Uč str. 52-53 přečíst článek 1a, odpovědi k článku 1b napiš písemně do sešitu. 
 • Zapsat gramatiku ze str. 53 do sešitu. 
 • PS str. 54/2,3 , str.55/3b,c, 56/6,7. 
 • Strejc Stanislav – opakovat si časování sloves příloha v PS uprostřed str.5, 
 • PS 49,50 písemně Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 20.3.

11.3.- 13.3. 

 • opakovat minulý čas sloves haben a sein. 
 • Uč. Str. 50/17 doplnit pohádky do sešitu. 
 • Nová slovní zásoba 6. lekce 1. Sloupec, PS – str. 62 Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do konce týdne.

Zeměpis

Do 7. 5.

Doprava

 • Ruské kolo je doprava, najdi 5 největších kol světa.

Do 30. 4.

Cesta kolem světa lodí

 • vypsat zastávky.

Do 24. 4.

Hravý zeměpis - s. 44–45

Do 17. 4.

 • 10 největších přístavů světa - do sešitu.

Do 5. 4.

Světová letiště

 • 10 názvů do sešitu.

Do 1. 4.

Kdo je kdo? Zjisti pomocí sešitu či internetu.

 1. Bering
 2. Vasco de Gama
 3. Hadží
 4. Fr. Šťastný
 5. Jochen Rindt
 6. Hanzelka
 7. Ayrton Senna
 8. G. Agostini
 9. J. Steward
 10. M. Sohumi
 11. Enge
 12. Holub
 13. Zelený
 14. Junkdua
 15. Porsche

Do 27. 3.

 • Transsibiřská magistrála - vypiš města průjezdu.

Do 20. 3.

 • Svět - doprava (Hravý zeměpis - 41, 42)

Pracovní činnosti

Do 20. 5.

 • Napsat oblíbený velikonoční recept, na slané jídlo či sladký moučník, i nepečený.
 • Tentokrát je úkol až do 20. 5., 7. 5. by před volným dnem PČ nejspíš nebyly.
 • Upozorňuji 4 žáky, že neplní své povinnosti, což bude mít důsledky.

Mgr. Todorovová 

Do 5. 4.

Upozorňuji žáky Březinu, Hroudu, Selčanovou a Ulma, že mi dosud nezaslali recept na muffiny uložený 12. 3.! Urychleně tak učiňte!

Mgr. Todorovová

Posílám další úkol z PČ: 

Do Velikonoc pošlete recept na nějaký moučník s tvarohem či ovocem, příp. s obojím.

Jen upozorňuji, že i PČ se hodnotí - dosud zaslané recepty (mám jich 5) známkou VÝBORNĚ, pokud do konce března nedostanu dalších 7 receptů na muffiny, budou mít žáci, kterých se to týká, hodnocení NEDOSTATEČNÉ.

Všechny žáky zdravím. 

Mgr. Todorovová 

 • sehnat recept na muffiny a poslat na mail: j.todorovova@seznam.cz.
 • Očekávám, že každý budete mít jiný! 
 • Úkol do 25. 3. 2020.

Tělesná výchova + sportovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 7. 5.

Cvičení rodičů s dětmi

 • stoj na rukou
 • stoj na hlavě

Dopomoc rodičů!!!

Do 30. 4.

 • sed-leh - 30 sekund, spočítat. 
 • kliky - 30 sekund, spočítat. 
 • součet (kolik jsi zvládnul kliků a sedů-lehů?).

Do 24. 4. 2020

Cooperův test

 • 12 minut běhu.
 • změřit vzdálenost.

Do 17. 4. 2020

Indiánský běh

 • zjistit na internetu a vyzkoušet.

Do 5. 4. 2020

Švihadlo

 • 500 přeskoků:
  • snožmo.
  • jednonož.
  • střídmonož.

Do 1. 4. 2020

 • 30 minut meditace (vhodná hudba z internetu).
 • Protahování:
  • stoj na lopatkách,
  • nohy za hlavu,
  • prosedy, prolehy,
  • překážkový sed.

Do 27. 3. 2020

 • Zacvič si, udělej:
  • 100 dřepů,
  • 100 kliků,
  • 100 sedů lehů,
  • 100 výšlapů.

Hudební výchova

Do 7. 5.

Vypiš a poslechni slova písně Láska je láska.

Do 30. 4.

 • skupina Doors - poslechnout a zapsat 1 píseň

Do 24. 4.

 • Co je to underground (najít na internetu)?
 • Poslechnout 1 skladbu a zapsat do sešitu (Plastic people)

Do 17. 4. 2020

Vypsat a poslechnout 1 píseň od skupiny Garáž.

Do 9. 4.

Poslechnout a zapsat jednu píseň od skupiny Buty.

Do 1. 4. 

 • Vodník (Za naší stodolou) - Miroslav Kemel.
  • vypsat a poslechnout.

Do 27. 3. 

 • Sešit HV - vypsat text své oblíbené písně.

Informační technologie

Do 7. 5. 2020

Scratch

Milí žáci, 

budeme pokračovat ve Scratchi. Projděte si 6. a 7. kapitolu kurzu. 

 • Pro práci ve Scratchi je nutné se přihlášit zde (kdo by zapomněl :-)).

Do 30. 4. 2020

Scratch

Milí žáci, 

budeme pokračovat ve Scratchi. Projděte si 4. a 5. kapitolu kurzu. 

 • Pro práci ve Scratchi je nutné se přihlášit zde (kdo by zapomněl :-)).

Do 24. 4.

Pokračujeme v kurzu, kapitola 2. a 3.

Do 19. 4. 2020

Scratch

Milí žáci, 

s informačními technologiemi je neodmyslitelně spjato programování. Na jeho znalost je kladen stále větší důraz. Pojďme se na něj podívat hravou formou, pomocí nástroje Scratch.

 Zapište se, prosím, do tohoto kurzu.

 • Vše je zdarma a velmi pěkně zpracováno.
 • Pro práci je nutné se registrovat zde.
 • Dále už vás kurz provede vším potřebným. Tento týden si projděte 1. kapitolu kurzu.

Do 5. 4. 2020

Milí žáci, 

jsem tu s dalším úkolem. V posledních hodinách ve škole jsme se věnovali různým formám nebezpečí, která na nás číhaní na internetu. Teď v době koronavirové jsme často obětí nepravdivých informací a často se můžeme cítit zmateni. Co zpráva, to jiný názor (např. problematika nošení roušek).

Pojďme si tedy vysvětlit pár pojmů:

 • Co je to hoax?
 • Co je to fakenews?
 • Podle čeho nebo jak ověříš (posoudíš) důvěryhodnost zprávy, kterou jsi našel na netu?
 • Pošli mi odkaz na 5 fakenews, které Tě pobavily. Krátce je popiš.
 • Všechny otázky zpracujte v libovolném textovém editoru a pošlete mi je.

Do 27. 3. 2020

Milí žáci,

děkuji za odevzdání pracovního listu a za vaše zajímavé názory na film V síti. Úkol na tento týden bude více praktický.

 • Podívejte se na videa a pročtěte si, jak psát správně e-maily (klidně i z jiných zdrojů). Potom mi jeden krátký napište a pošlete. Např. o tom, jak zvládáte učení doma a jestli jsou pro vás videa z chemie přínosná, popř. co byste udělali jinak. 
 • Nezapomeňte na:
 1. předmět zprávy.
 2. oslovení.
 3. přehlednost textu.
 4. rozloučení a podpis.

Informatika (volitelná)

Do 22. 3. dokončit historický kalendář 

 • Požadavky: soubor ve formátu ppt nebo pptx bude obsahovat titulní stranu kalendáře, upravené pozadí, zformátovaný text, obrázky (ideálně také upravené), kalendář s vyznačenými víkendy a státními svátky. Samozřejmostí je popis k uvedeným fotografiím. Odevzdává se na mail učitele či sdílený Google disk.
 • Hodnotit se bude nápad, obsahová stránka i grafická úprava!

Tělesná výchova (dívky)

Milá děvčata, nezapomínejte na každodenní krátké protažení celého těla pomocí švihadla, smetáku. Máš-li doma švihadlo, skákej všemi možnými způsoby. Udělej se každý týden malý test, kolik přeskoků snožmo zvládneš za 1 minutu. Pusť si doma rytmickou hudbu, zatancuj si, zaposiluj na břicho, zadeček. Pokus se denně o 10 prkýnek/10sec. Neprohýbej záda! 

Věřím, že se brzy sejdeme v tělocvičně nebo na hřišti!

Výtvarná výchova

Do 7. 5.

Vyhledejte a přečtěte si na internetu co znamenají pojmy videoart a instalační umění (instalace). 

Vyberte si fotografii nebo videozáznam nějakého instalačního umění a pošlete mi odkaz na mail spolu s popisem, čím vás právě tato instalace zaujala.

27.4. - 1. 5. 2020 

1.) Podívejte se prosím na následující video: https://www.youtube.com/watch?v=BbgrHnbgoDU z Atelier des Lumières v Paříži, kde se návštěvník díky multimediální technice může procházet mezi panoramaticky projektovanými uměleckými díly. V této ukázce konkrétně mezi díly Vincenta van Gogha (na jehož obraze Hvězdná noc pracujete společně od minulého týdne), které promítá 140 videoprojektorů od podlahy po strop na ploše 3 300 m², s výškou stěn 10 m. Obrazy provází také prostorové ozvučení.

2.) Napište mi do mailu, zda jste někdy navštívili nějakou netradiční výstavu a čím byla zvláštní. Pokud ne, jednoduše mi napište, jakou zhlédnutou výstavu si vybavíte a co vás na ní zaujalo nejvíce.

Do 1. 5.

Zdravím vás,
protože to vypadá, že se ve škole už při výtvarné výchově všichni společně nesetkáme, připravila jsem pro vás malý výtvarný úkol na doma. Vychází ze známého obrazu Vincenta van Gogha – Hvězdná noc. O obraze se dočtete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hvězdná_noc 
Obraz je rozdělen na jednotlivé části. Každý z vás zpracuje svůj díl skládačky a já je následně sestavím dohromady. Setkáte se tak společně alespoň tímto způsobem. Je na vás, zda si obrázek vytisknete nebo překreslíte (17 x 17 cm). Pak svou část zpracujte ve stylu van Gogha libovolnou technikou, jakou máte k dispozici (pastelky, fixy, malba temperou, …). Hotový dílek mi vyfoťte a pošlete.

Předlohu najdete zde.