Navigace

Obsah

Organizace školního roku 2021/2022

Pedagogické rady: 

  • 15. 11. 2021

  • 24. 1. 2022 

  • 25. 4. 2022 

  • 27. 6. 2022

  • vždy od 14.00 hod. 

Aktiv rodičů: 13. 9. 2021, další určí třídní učitel dle potřeby. 

Zápis do 1.tříd: 4. 4. 2022 

Přihlášky ke studiu na uměleckých školách: do 5. 11. 2021

Přihlášky na SŠ: do 1. 3. 2022

Přijímací zkoušky na SŠ: duben 2022

Podzimní prázdniny: 27. 10. a 29. 10. 2021

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

1.pololetí ukončeno: 31. 1. 2022 

Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022

Jarní prázdniny: 7. 2. – 13. 2. 2022

Velikonoční prázdniny: 14. 4. 2022

Školní rok končí: 30. 6. 2022

Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2022

Školní rok 2021/2022: od 1. 9. 2022