Navigace

Obsah

Manuál pro vyplnění přihlášky na SŠ

Typ: ostatní
Milí deváťáci, níže naleznete podrobný manuál pro vyplnění své přihlášky na SŠ.

1. Na střední školy se podávají 2 přihlášky

2. Je třeba řádně vyplnit všechny kolonky – předtištěné jsou údaje žáka ze Školy OnLine (jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a informace o zákonném zástupci – jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu a kontakt). Všechny předtištěné údaje je třeba zkontrolovat! (Pokud informace nesouhlasí nebo je chcete změnit, kontaktujte co nejdříve výchovnou poradkyni Lenku Benediktovou, není problém údaje upravit a vydat nové tiskopisy přihlášek. Kontakt by měl být jednoznačný a správný na jednoho zákonného zástupce). 

3. Obě přihlášky musí být naprosto totožné, pořadí škol se nemění. Nemusí korespondovat s konečným rozhodnutím, na kterou školu odevzdáte zápisový lístek. Pořadí škol rozhoduje jen o tom, na které škole v jakém termínu bude uchazeč konat přijímací zkoušky. Do přihlášky se píše termín 1. kola přijímacího řízení, tzn. pro letošní rok 12. a 13. duben 2021. Výjimkou mohou být praktické zkoušky, které mohou být jindy. Obě školy se dozví všechny uchazečovy výsledky. Pro přijímací řízení se využijí vždy ty lepší výsledky (např. v 1. pokus z matematiky na škole A a český jazyk a literatura na škole B). 

4. Pokud škola vyžaduje lékařské potvrzení (zjistíte na stránkách příslušné školy), je třeba nechat přihlášky u lékaře potvrdit.

5. Takto vyplněnou přihlášku je nutné nechat v ZŠ Starý Plzenec potvrdit (razítko a podpis) na zadní straně. Zde jsou již předtištěné známky z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (známky nezapomeňte také zkontrolovat). Kolonku Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další vyplňujete se souhlasem třídního učitele, jinak zůstane prázdná.

6. Pokud uchazeč má nebo potřebuje posudek z PPP o uzpůsobení přijímacích zkoušek, nezapomeňte ho k přihlášce přidat. K přihlášce můžete přiložit také diplomy z odborných soutěží a olympiád (matematika, fyzika atd.) okresních nebo krajských kol. 

7. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku je třeba podat do vámi vybrané školy do 1. března 2021.

8. Vzor vyplněné přihlášky naleznete zde.


Příloha

Vytvořeno: 4. 2. 2020
Poslední aktualizace: 2. 2. 2021 09:38
Autor: