Navigace

Obsah

Otevření ZŠ pro žáky 2. stupně od 8.6. 2020

Typ: ostatní
Vážení rodiče a žáci,
na základě usnesení vlády a následných instrukcí MŠMT lze realizovat socializační a vzdělávací aktivity pro žáky 2.stupně.

Účast žáků je dobrovolná. Distanční výuka pokračuje i nadále. 

Vzdělávací aktivity při dobrovolné účasti žáků ve škole nebudou každodenní, ale budou probíhat ve vybraných dnech v týdnu (1 – 2 dny) v dopoledních hodinách ( 8:30h – 12:30h). Náplní budou konzultace ve vyučovacích předmětech a třídnické hodiny. Může jít o konzultace v hlavních předmětech, výlet po okolí,…. - po domluvě s třídním učitelem. 

Tyto aktivity budou probíhat podle instrukcí MŠMT v maximálně 15 členných skupinách při splnění všech hygienických požadavků. Tyto skupiny budou neměnné. 

Školní stravování bude zajištěno a bude probíhat po 12:30h. 

Podrobnosti o vzdělávacích aktivitách a jejich organizaci, podmínkách provozu i hygienických opatřeních ve škole sdělí třídní učitelé žákům zařazených do skupin a jejich zákonným zástupcům přes Školu online nebo emailem. 

Zákonní zástupci přihlásí své dítě třídnímu učiteli elektronicky (přes email nebo ŠOL) prostřednictvím přihlášky (viz příloha) do čtvrtka 4.6. 2020 do 8:00h. Po tomto datu nelze žáka přihlásit. 

Při nástupu do školy žák odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha).

 

Poučení o bezpečném chování ve škole 

Při cestě do školy a ze školy: 

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 
 • Žáci se budou shromažďovat ráno před školou na vyznačených místech, odkud je vyzvedne vyučující. 

Při pobytu ve škole: 

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. 
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 
 • Zákonný zástupce omluví nepřítomost žáka. Absence se nezapočítává do absence uvedené na vysvědčení. 
 • Po skončení vyučování přebírají zodpovědnost za žáky zákonní zástupci. 
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

 

Vedení školy


Přílohy

Vytvořeno: 1. 6. 2020
Poslední aktualizace: 1. 6. 2020 11:52
Autor: