Navigace

Obsah

Informace k zápisu na školní rok 2023/24

Typ: ostatní
Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku proběhne v pondělí 3.dubna 2023 od 14:00 do 18:00h v budově základní školy na Masarykově náměstí.

Před vlastním zápisem bude od pondělí 20. 3. 2023 od 8:00h do čtvrtka 30.3. 2023 do 12:00h spuštěna elektronická registrace, kterou můžete provést z domova nebo z jakéhokoliv jiného počítače či mobilního zařízení s připojením k internetu (zde).

Návod k provedení el. registrace zde. 

Při elektronické registraci po vás budou vyžadovány následující údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození, trvalý pobyt dítěte, údaje o zákonném zástupci (jméno, příjmení, telefonní číslo a funkční emailová adresa). 

Pokud nemáte přístup k internetu, je možno elektronickou registraci provést osobně ve čtvrtek 30. 3. 2023 v době od 10:00h do 12:00h v ředitelně školy. V případě, že se nebude dítě ze zdravotních důvodů moci zápisu zúčastnit, dostaví se v termínu zápisu pouze zákonný zástupce, podá žádost a domluví si náhradní termín zápisu dítěte.

K zápisu přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupceŽádost o přijetí k základnímu vzdělávání + Zápisní list (platí i pro děti s odloženou školní docházkou). 

Žáci budou do 1.ročníku základního vzdělávání přijímáni podle následujících kritérií: 

  1. přednostně budou přijímáni žáci s trvalým bydlištěm ve Starém Plzenci, kteří mají v daném školním roce sourozence ve škole 
  2. žáci s trvalým bydlištěm ve Starém Plzenci 

V odůvodněných případech můžeme přijmout i děti z jiných školských obvodů (dle kapacity školy). 

Při zápisu bude zákonný zástupce informován o registračním čísle přiděleném dítěti. Informace o přijetí (nepřijetí) budou zveřejněny obvyklým způsobem (na webu školy a dveřích ZŠ pod registračním číslem dítěte). 

Informace k zápisu 

Povinnost školní docházky mají děti, které do zahájení školního roku 2023/2024 dovrší 6 let věku a děti starší s odloženou školní docházkou. 

Za určitých podmínek může být do školy přijato i nadané dítě, kterému bude 6 roků od září 2023 do prosince 2023 (zde je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení) a dále dítě, kterému bude 6 let od ledna 2024 do června 2024 (zde je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a navíc ještě odborného lékaře). Odborná vyjádření je nutné doložit nejpozději do 31. května 2023.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny (nebo SPC) a odborného ošetřujícího lékaře (může být i od pediatra). Budete-li již mít doporučující stanoviska PPP (SPC) a pediatra k udělení odkladu, doložte u zápisu. Jinak je třeba obě doporučující vyjádření doručit nejpozději do 31. května 2023.

Vedení školy


Přílohy

Vytvořeno: 3. 3. 2023
Poslední aktualizace: 17. 3. 2023 9:24
Autor: